martes, 12 de enero de 2010

LA TERCERA EDAD Y SUS EXPERIENCIAS CON LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

Texto en catalán
Com es pot veure en aquest vídeo, les persones grans han estat i estan allunyades, moltes vegades de les noves tecnologies. Es per això que he realitzat conjuntament amb les meves companyes d’educació social aquest vídeo, per tal de reflectir el que pensen, senten i utilitzen les persones que al menys tenen la oportunitat d’apropar-se a espais o centres en els quals se’ls-hi ajuda a establir un vincle entre diferents sistemes informatitzats: xarxes socials, blocs, webs,etc que fan apropar la vida social d’aquestes persones que per raó de pes (l’edat, la vida que van tenir..) son massa difícils de comprendre, però malgrat aquestes dificultats tenen ganes i forces per estar connectades amb la resta del món i, si és possible, intentar facilitar-se el seu dia a dia. Més enllà de les diferents capacitats i habilitats que tinguin cadascuna d’elles.
Com també es mostra la cara amarga de les noves tecnologies, que malgrat estem immersos en ella, no podem obviar que en moltes ocasions treu llocs de treball i que afecta de diverses formes a persones que van quedant excloses d’aquests “avenços”. Com poden ser les persones grans, persones sense els estudis bàsics, persones sense recursos i un llarg etcètera.
Per altra banda, a moltes persones les TIC li ofereixen noves possibilitats, com es pot veure en els links (que aquí us hi ofereixo) les persones amb dificultats físiques o que tenen, per diferents motius, altres capacitats poden apropar-se i vincular-se amb la resta de la societat.
No obstant, crec les noves tecnologies poden ajudar-nos, però que si no hi ha una consciència veritable de tothom per a que ningú quedi exclòs, per a que es facin altres vies de comunicació, en les quals ningú quedi fora, les relacions socials i les diferències entre uns i altres es fan encara més visibles.
Crec que pot semblar una utopia, però sento que tots podem contribuir en el nostre dia dia a que les persones siguem més humanes i flexibles davant les dificultats d’altres.
Deixo espai per que hi puguis comentar el que et sembli...Gràcies!!.

--------------------------------------------------

Traduccción al castellano

Como se puede ver en este video, las personas mayores han estado y están alejadas, muchas veces de las nuevas tecnologías. Es por eso que he realizado conjuntamente con mis compañeras de educación social este video, para reflejar lo que piensan , sienten y utilizan las personas que al menos tienen la oportunidad de acercarse a espacios o centros en los cuales se les ayuda a crear un vinculo entre los diferentes sistemas informatizados: redes sociales, blogs, webs, etc.. que hacen acercarse a la vida social de estas personas que por razón de peso (edad, la vida que han tenido..) son muy difícil de comprender, pero pese a estas dificultades tienen ganas y fuerza para estar conectados con el resto del mundo, y si es posible, intentar facilitar su día a día. Más allá de las diferentes capacidades y habilidades que tengan cada una de ellas.
Como también se muestra la cara amarga de las nuevas tecnologías, que aunque estemos inmersos en ellas, no podemos obviar que en muchas ocasiones quita puestos de trabajo y que afecta de diversas maneras a personas que han quedado excluidas de estos “avances”. Como pueden ser las personas mayores, personas sin estudios básicos, personas sin recursos y así un largo etcétera.
Por otra banda, a muchas personas las TIC le ofrecen nuevas posibilidades, como se puede ver en los links (que en este blog aparecen) las personas con dificultades físicas o que tienen , por diferentes motivos, otras capacidades pueden juntarse y vincularse con el resto de la sociedad.
No obstante, creo que las nuevas tecnologías pueden ayudarnos, pero si no hay una conciencia verdadera de todos para que ninguno quede excluido, para que se hagan otras vías de comunicación en las cuales nadie quede fuera, las relaciones sociales y las diferencias entre unos y otros se hacen todavía mas visibles.
Creo que puede parecer una utopía , pero siento que todos podemos contribuir dia a dia a que las personas sean mas humanas y flexibles delante de las dificultades de otros.
Podeis comentar lo que queráis… Gracias!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario